Categorienavigatie Categorienavigatie

Content met Aansprakelijkheid kenmerken .

kenmerken

Kenmerken van aansprakelijkheidsverzekering voor beroep en bedrijf.

De aansprakelijkheidsverzekering voor arbeidsdeskundigen is een gecombineerde verzekering voor Beroeps- (BAV) en Algemene Bedrijfs-Aansprakelijkheid (AVB).

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) biedt dekking voor aanspraken die tegen u worden ingesteld door uw opdrachtgever in verband met een fout gemaakt in de uitvoering van uw opdracht. Uw opdrachtgever meent financiele schade te hebben geleden door een fout in de uitvoering van uw opdracht.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt aanspraken die tegen u worden ingesteld in verband met zaak- en/of letselschade, incluis de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

De verzekering dekt onder meer kosten voor het voeren van juridisch verweer. Ook als de claim ongegrond blijkt te zijn. Cover-mediation maakt een goede aansprakelijkheidsverzekering voor iedere professionele mediator bereikbaar. De voorwaarden behoren tot de ruimste in de markt.