Categorienavigatie Categorienavigatie

Content met Aansprakelijkheid voorwaarden .

voorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden
beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsverzekering voor de coach / trainer is een gecombineerde verzekering van Beroeps- (BAV) en Algemene Bedrijfs Aansprakelijkheid (AVB).

De BAV biedt dekking voor aanspraken die tegen u worden ingesteld door uw opdrachtgever in verband met een fout gemaakt in de uitvoering van uw opdracht.

De AVB dekt aanspraken die tegen u worden ingesteld in verband met zaak- en/of letselschade, incluis de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
 

Download hier de verzekeringsvoorwaarden:

Verzekeringsvoorwaarden aansprakelijkheid Chubb Pro 1.0