Categorienavigatie Categorienavigatie

Content met Aansprakelijkheid aansprakelijkheid .

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsverzekering voor beroep en bedrijf is afgestemd op de dagelijkse praktijk van de mediator.
De verzekeringsvoorwaarden zijn uniek in Nederland en specifiek ontwikkeld voor de dagelijks praktijk van professionele mediators. De verzekeringsvoorwaarden vormen een de facto standaard in de markt.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering BAV biedt dekking voor aanspraken die tegen u worden ingesteld door uw opdrachtgever in verband met een fout gemaakt in de uitvoering van uw opdracht.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering AVB dekt aanspraken die tegen u worden ingesteld in verband met zaak- en/of letselschade, incluis de daaruit voortvloeiende gevolgschade.